Midden in de natuur en vlakbij de stad ligt openbare basisschool De Wierde

Laatste nieuws!
 
  • TOT EN MET 6 APRIL  IS ONZE SCHOOL  I.V.M.  HET  CORONA-VIRUS  GESLOTEN. 
    Kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben, kunnen worden opgevangen.  Als er één ouder een vitaal beroep heeft, dan is het de bedoeling dat ouders eerst zelf zoeken naar opvang. Mocht dat echt niet lukken  dan kan de school worden gevraagd voor opvang. De lijst met beroepen vindt u  hier . U kunt dan 24 uur van tevoren een mail sturen naar obsdewierde@lauwerseneems.nl.
  • Ouders/verzorgers kregen op 16 maart een brief via Parro. Dit ging over opvang en het werk dat kinderen thuis kunnen gaan doen. 
  • Bij vragen van algemene aard over corona kan mevrouw Jokshorst van de GGD worden gebeld:  06-51330727. Ook op de site van het RIVM staat veel informatie
Heropening school na meivakantie

Alle ouders kregen via Parro twee berichten over hoe we binnen ons schoolbestuur omgaan met de situatie rond het corona virus.  De laatste brief vindt u hier.
Meer informatie van de Rijksoverheid over het virus van de RIVM vindt u hier.  Ook de NOS heeft een site waar u informatie kunt vinden. Klik hier.
Op school besteden we extra aandacht aan het wassen van handen en het hoesten in de elleboog. Denkt u aan de papieren zakdoekjes voor de kinderen? 
Het kan zijn dat evenementen, uitstapjes in en rond school niet door kunnen gaan. Wij houden u zo veel als mogelijk op de hoogte via o.a. een Parro. 

                                               


In het schooljaar 2016/2017 is de school opgegaan in een integraal kindcentrumHier sluiten onderwijs en kinderopvang naadloos op elkaar aan. Zo is er twee ochtenden per week een peuterontwikkelingsgroep, waarin onze peuters eens per week een uur in de kleuterklas mogen spelen. Dit zorgt voor een vloeiende overgang van dagopvang naar basisschool.

Ieder kind is uniek, daarom krijgen alle kinderen de mogelijkheid om samen en toch op hun eigen niveau te leren. Wij gebruiken hiervoor verschillende materialen die dichtbij de kinderen staan. Zo leren onze kinderen rekenen met natuurlijke materialen en oefenen we omgaan met geld in het winkeltje. Onze iPads maken gepersonaliseerd onderwijs nog gemakkelijker.

Naast veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van kinderen hebben wij extra aandacht voor natuur en cultuur. Zo is er een natuurspeelplaats rond de school waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken, geven wij professioneel muziekonderwijs en hebben we onze eigen rots & water trainer. Daarnaast is beweging de hele dag een belangrijk onderdeel van het onderwijs. De wereld wordt steeds kleiner. Wij bereiden onze kinderen hierop voor met Engelse les vanaf groep 5

Kortom één stabiele en vertrouwde omgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar met plezier hun eigen unieke talent kunnen ontwikkelen.

De Wierde ligt aan de doorgaande weg van Groningen naar Winsum, op 5 tot 10 autominuten van Sauwerd en de Groningse wijken Reitdiep, De Hunze en Van Starkenborgh. 

Wat onze waarden van opvang en onderwijs zijn binnen ons IKC?
Dit kun je van ons verwachten en vinden wij belangrijk.
Bekijk de presentatie

Privacy (AVG)
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.  
 
Op http://www.lauwerseneemspo.nl/privacy kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.  
 
Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen. 

 
 
Wilt u uw kind(eren) aanmelden?
Klikt u dan op de link Aanmelden leerling

Wilt u uw kind aanmelden voor de kinderopvang / BSO dan kan dat via 
thuishuiskleinisfijn@hotmail.com

Wilt u meer weten? Ik licht een en ander graag op een moment toe dat u het beste past.
Uiteraard laat ik u dan ook onze prachtige locatie zien. 
Floor van de Werfhorst, schoolleider 

T:         050 - 306 12 61 
E:         obsdewierde@lauwerseneems.nl

 

U kunt op deze site informatie vinden over de school, de laatste ontwikkelingen volgen, de nieuwsbrieven en de schoolgids inzien.