Om een goede beschrijving te geven hoe wij aankijken tegen de sociale veiligheid van de kinderen, waar wij mee mogen werken, hebben we in samenspraak met de medezeggenschapsraad een plan opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe we de sociale veiligheid van onze kinderen willen garanderen. Daarnaast geeft het plan een beschrijving van de vormgeving van ons pedagogisch klimaat en de manier waarop we vormgeven aan burgerschap en integratie.

Plan sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en integratie