Overblijven op school

Wettelijke regeling 
Wettelijk is vanaf 1 augustus 2006 een schoolbestuur (L&E) verantwoordelijk gesteld voor de tussenschoolse opvang (tso). Een school (o.b.s. De Wierde) moet zorgen voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich ontspannen. Een school (o.b.s. De Wierde) hoeft de overblijf niet zelf uit te voeren. Een school (o.b.s. De Wierde) is wel verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven.

Organisatie overblijf o.b.s. De Wierde
Op onze school is het overblijven uitbesteed aan een overblijfcommissie. Deze is als volgt samengesteld:

- Vertegenwoordiger MR-oudergeleding (voorzitter): Sahar Bahrami
- Ouder (penningmeester): Dennis Buursema
- Directeur: Floor van de Werfhorst 

De dagelijkse uitvoering van de overblijf wordt namens de overblijfcommissie geregeld door een ingehuurde pedagogisch medewerker, overblijfkrachten en leerkrachten. De kinderen eten met de leerkracht hun lunch in de klas. Hierna neemt de pedagogisch medewerker samen met de overblijfkrachten de overblijf over totdat de lessen weer beginnen. In een overblijfregelement zijn een aantal formele zaken omtrent het overblijven vastgelegd.

Kosten
De kosten van het overblijven van een kind bedraagt € 2,- per keer per kind. De kinderen hoeven geen geld mee te nemen. Dagelijks wordt er op een zogenaamde "strippenkaart" bijgehouden welke kinderen op de overblijf zijn geweest. Iedere twee maanden wordt door de penningmeester per email een factuur aan de ouder(s) gestuurd. Een kopie van de "strippenkaart" met de overblijfdata van het kind is op te vragen bij de penningmeester. Blijft een kind incidenteel over, dan ontvangt/ontvangen de ouder(s) aan het einde van het schoojaar in ieder geval een factuur.

Aanmelden
Uw kind aanmelden voor de overblijf kan door contact op te nemen met de coördinator van de overblijf, Tina Kamminga.

Vragen/opmerkingen/klachten
Neem bij eventuele vragen gerust contact op met de schoolleider en/of de voorzitter van de overblijfcommissie.