Schooltijden 2020 - 2021
De groepen 1 tot en met 4 moeten samen minimaal 3520 uur naar school. Wij hebben er voor gekozen om de jongere kinderen iets korter naar school te laten gaan dan de wat oudere kinderen. In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen minimaal 4000 uren naar school. Zij hebben allemaal dezelfde dagindeling. Uitgaande van deze gegevens en het feit dat een kind niet langer dan 5,5 uur per dag naar school mag, komen we tot de volgende schooltijden.
 
  's morgens 's middags
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur  
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur (groep 2 t/m 8) 13.00 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
Groep 0/1 is op vrijdag de hele dag vrij.

Pauzes
De ochtendpauze is voor de kinderen vanaf groep 3 van 10.15 tot 10.30 uur.
De middagpauze is voor alle groepen van 11.45 tot 13.00 uur.
Het fruit eten van de kleutergroep is 's ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.

Gymnastiek
Maandag 
13.00 - 13.45 uur    groep 2/3
13.45 - 14.30 uur    groep 4/5/6
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Donderdag
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Vrijdag
14.30 - 15.15 uur    groep 5/6

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd, dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio's. De gemeente Winsum maakt deel uit van de regio Noord.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Vakantie                                          Datum                
Eerste schooldag                    maandag 26 augustus 2019                                                   
Herfstvakantie                         maandag 12 oktober 2020 t/m                
                                                           vrijdag 16 oktober 2020                             
Kerstvakantie                           maandag 21 december 2020 t/m                           
                                                            vrijdag 1 januari 2021                  
Voorjaarsvakantie                  maandag 22 februari 2021 t/m                
                                                            vrijdag 26 februari 2021                            
Goede vrijdag                            vrijdag 2 april 2021                       
Paasmaandag                             maandag 5 april 2021                  
Meivakantie                                maandag 26 april 2021  t/m       
                                                            vrijdag 7 mei 2021                        
Koningsdag                                  valt in de meivakantie                 
Bevrijdingsdag                           valt in de meivakantie                 
Hemelvaartsdag                       donderdag 13 mei 2021 t/m                     
                                                            vrijdag 14 mei 2021                      
Pinkstermaandag                     maandag 24 mei 2021                 
Zomervakantie                          maandag 12 juli 2021 t/m          
                                                             vrijdag 20 augustus 2021  
 
Margedagen(*)  2020-2021   
*voor zover nu bekend. Eventuele extra margedagen worden gecommuniceerd via de tweewekelijkse nieuwsbrief.

18-12-2020 Margemiddag
  10- 2-2021 Margedag alle leerlingen hele dag vrij
  12- 5-2021 L&E Margedag alle leerlingen de hele dag vrij
  16- 6-2021 Margedag alle leerlingen de hele dag vrij
     9- 7-2021 Margemiddag