Schooltijden 2019 - 2020
De groepen 1 tot en met 4 moeten samen minimaal 3520 uur naar school. Wij hebben er voor gekozen om de jongere kinderen iets korter naar school te laten gaan dan de wat oudere kinderen. In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen minimaal 4000 uren naar school. Zij hebben allemaal dezelfde dagindeling. Uitgaande van deze gegevens en het feit dat een kind niet langer dan 5,5 uur per dag naar school mag, komen we tot de volgende schooltijden.
 
  's morgens 's middags
Maandag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur  
Donderdag 08.30 - 11.45 uur 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 11.45 uur (groep 2 t/m 8) 13.00 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
Groep 0/1 is op vrijdag de hele dag vrij.

Pauzes
De ochtendpauze is voor de kinderen vanaf groep 3 van 10.15 tot 10.30 uur.
De middagpauze is voor alle groepen van 11.45 tot 13.00 uur.
Het fruit eten van de kleutergroep is 's ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.

Gymnastiek
Maandag 
13.00 - 13.45 uur    groep 2/3
13.45 - 14.30 uur    groep 4/5/6
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Donderdag
14.30 - 15.15 uur    groep 7/8

Vrijdag
14.30 - 15.15 uur    groep 5/6

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd, dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio's. De gemeente Winsum maakt deel uit van de regio Noord.

Vakantierooster/margedagen(*) schooljaar 2019-2020
Eerste schooldag 26 augustus 2019
Herfstvakantie 21 - 25 oktober 2019
Marge middag  groep 5 t/m 8 20 december 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 - 3 januari 2020
Studiedag leerkrachten 5 februari 2020
Voorjaarsvakantie 17 - 21 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
2e paasdag 13 april 2020
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart + extra dag  21 - 22 mei 2020
Studiedag leerkrachten 27 mei 2020
2e pinksterdag  1 juni 2020
Studiedag leerkrachten 10 juni 2020
Margedag groep 2 t/m 8 3 juli 2020
Zomervakantie 6 juli t/m 14  augustus 2019

*voor zover nu bekend. Eventuele extra margedagen worden gecommuniceerd via de tweewekelijkse nieuwsbrief.