Algemeen

Onze school heeft  een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Wij vinden het erg belangrijk dat de school van ons allemaal is: van de kinderen, de ouders en de medewerkers, zoals de leerkrachten.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad worden alle schoolse zaken met de ouders besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. De directeur vertelt aan de MR hoe het gaat in de school, legt haar plannen en ook soms haar zorgen voor aan de
MR. Lees meer.

Ouderraad
We hebben ook een ouderraad. De ouderraad is belangrijk voor de school net als de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit een groep ouders die graag bereid zijn om de school bij allerlei praktische zaken te helpen, die anders misschien niet zouden gebeuren.

Lees meer.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Wij behoren, zoals hiervoor al gezegd is, tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur vallen. Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke mr heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur van alle basisscholen is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De GMR heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter.