Ouderhulp aanmelding OBS de Wierde

Aanmelden voor ouderhulp.

Ieder schooljaar doen wij een beroep op ouders om ons te ondersteunen bij projecten, schoolreisjes, niveaulezen, LOT, begeleiden overblijven, klusjes e.d. Middels het inleveren van het onderstaande strookje bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) kunt u aangeven waarbij u zou willen assisteren.
Voor het assisteren bij de overblijf wordt een financiële vergoeding gegeven.

wil graag meehelpen tijdens activiteiten op school.

* Verplichte velden