Schooltijden 2018 - 2019
De groepen 1 tot en met 4 moeten samen minimaal 3520 uur naar school. Wij hebben er voor gekozen om de jongere kinderen iets korter naar school te laten gaan dan de wat oudere kinderen. In de groepen 5 tot en met 8 moeten de kinderen minimaal 4000 uren naar school. Zij hebben allemaal dezelfde dagindeling. Uitgaande van deze gegevens en het feit dat een kind niet langer dan 5,5 uur per dag naar school mag, komen we tot de volgende schooltijden.
 
  ’s morgens ’s middags
Maandag 08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur
Dinsdag 08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur  
Donderdag 08.30 – 11.45 uur 13.00 – 15.15 uur
Vrijdag 08.30 – 11.45 uur (groep 2 t/m 8) 13.00 - 15.15 uur (groep 5 t/m 8)
Groep 0/1 is op vrijdag de hele dag vrij.

Pauzes
De ochtendpauze is voor de kinderen vanaf groep 3 van 10.15 tot 10.30 uur.
De middagpauze is voor alle groepen van 11.45 tot 13.00 uur.
Het fruit eten van de kleutergroep is ’s ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Er wordt naar gestreefd, dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio’s. De gemeente Winsum maakt deel uit van de regio Noord.

Vakantierooster/margedagen(*) schooljaar 2018-2019
Eerste schooldag 3 september
Herfstvakantie 22 - 26 oktober 2018
Margedag  14 november 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 - 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 - 22 februari 2019
Margedag 20 maart 2019
Meivakantie
(inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, en Bevrijdingsdag)
19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart + extra dag  30 - 31 mei 2019
2e pinksterdag  10 juni 2019
Margedag 26 juni 2019
Zomervakantie 12 juli t/m 25 augustus 2019

*voor zover nu bekend. Eventuele extra margedagen worden gecommuniceerd via de tweewekelijkse nieuwsbrief.