Midden in de natuur en vlakbij de stad ligt openbare basisschool De Wierde

Sinds schooljaar 2016/2017 is de school opgegaan in een integraal kindcentrum waarbij ruimte wordt geboden aan een openbare basisschool, voor- en naschoolse opvang, dagopvang en een peuter/kleutergroep. Kortom één adres voor een stabiele en veilige omgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar worden opgevangen, naar school gaan en met plezier hun eigen unieke talent ontwikkelen.
 
De Wierde ligt aan de doorgaande weg van Groningen naar Winsum, op 5 tot 10 autominuten van Sauwerd en de Groningse wijken Reitdiep, De Hunze en Van Starkenborgh. 

Wat onze waarden van opvang en onderwijs zijn binnen ons IKC?
Dit kun je van ons verwachten en vinden wij belangrijk.
Bekijk de presentatie

** ACTIE BASISONDERWIJS ** ACTIE BASISONDERWIJS ** ACTIE BASISONDERWIJS **
 
Op dinsdag 12 december 2017 zal er opnieuw gestaakt worden, zoals op veel scholen in Nederland. Leraren willen dat er meer ruimte wordt gemaakt voor een eerlijker salaris en verlangen concrete en versnelde maatregelen om de werkdruk te verlagen. Bovendien wordt aandacht gevraagd voor het groeiende lerarentekort in Nederland. Voor meer informatie over de achtergronden van deze staking kunt informatie vinden op www.poinactie.nl.

Kinderen in dit filmpje vinden de staking goed!

De staking op dinsdag 12 december betekent, dat IKC De Wierde (school) die dag gesloten blijft. Dat houdt in dat de kinderen die dag geen les krijgen en dat we de kinderen niet kunnen opvangen. Thuishuis Klein is Fijn heeft de b.s.o. die dag open en kan opvang bieden indien er plaats is. We adviseren zo snel mogelijk contact op te nemen met Saskia van Heuvelen als er opvang nodig is.

Download hier de brief met meer informatie omtrent de staking.

 
** ACTIE BASISONDERWIJS ** ACTIE BASISONDERWIJS ** ACTIE BASISONDERWIJS **
 
 
Wilt u uw kind(eren) aanmelden?
Klikt u dan op de link Aanmelden leerling

Wilt u uw kind aanmelden voor de kinderopvang / BSO dan kan dat via 
thuishuiskleinisfijn@hotmail.com
 
 

Wilt u meer weten? Ik licht een en ander graag op een moment toe dat u het beste past.
Uiteraard laat ik u dan ook onze prachtige locatie zien. 
Floor van de Werfhorst, schoolleider 

T:         050 - 306 12 61 
E:         obsdewierde@lauwerseneems.nl 
 U kunt op deze site informatie vinden over de school, de laatste ontwikkelingen volgen, de nieuwsbrieven en de schoolgids inzien.